چطور خلاق باشیم – تفاوت حالت ECN و DMN مغز

چطور خلاق باشیم – تفاوت حالت ECN و DMN مغز

تا به حال هنگام نماز خواندن یادتان افتاده کلیدی را که دنبالش بودید کجا گذاشته‎اید؟ اگر مراقبه را شروع کرده‎اید، در هنگام مراقبه به یاد مسائلی افتاده‎اید که در طول روز به آن فکر نمی‎کنید؟ آیا ناگهان صورت و بدنتان به خارش نمی‎افتد؟ جواب این سوال‎ها به حالت پیش فرض مغز بر‎می‎گردد. زمانی که می‎توانیم به ایده‎های خلاق دست پیدا کنیم.

مغز هیچگاه خاموش نمی‎شود. خاموش شدن مغز به معنای مرگ انسان است. زمانی که خواب هستیم، مناطقی در مغز فعال هستند. همچنین زمان‎هایی که کاری انجام نمی‎دهیم، قسمتی از مغز به نام DMN فعال است.

فرض کنید یک روز مدام مشغول انجام کارهایتان هستید. در تمام این مدت قسمت ECN یا executive control network مغز فعال است. به خانه می‎رسید و روی مبل لم می‎دهیم. به هیچ چیز خاصی فکر نمی‎کنید. ناگهان به خاطر می‎آورید که هنگام ارسال ایمیل، فایل مورد نظر را ضمیمه ایمیل نکرده‎اید. از خودتان می‎پرسید چطور این مساله در طول روز به یادتان نیامده است؟ دفعات بازدید: بیشتر