شادی‎های حقیرانه

شادی‎های حقیرانه

ابتدا باید اعتراف کنم که من از طرفداران تیم پرسپولیس هستم، و میدانم که این طرفداری باعث سوگیری در نوشتن این پست می شود. اما این متن انتقادی نه تنها به روزنامه استقلال، بلکه گاهی اوقات به روزنامه پرسپولیس هم وارد می شود.
“چوب خدا صدا ندارد.” این جمله به خاطر باخت ۴-۰ پرسپولیس به الهلال نوشته شده است. بعید به نظر می‎رسد اگر کسی بازی را دیده باشد همچین جمله ای را بگوید. به عنوان کسی که در این ۲سال اخیر برخی از بازی‎‎های پرسپولیس را دیده‎ام می‎گویم که پرسپولیس باخت چون ضعیف‎تر از الهلال بود. شاید بهتر باشد خاطره‎ای از فرگوسن اینجا نقل کنم. دفعات بازدید: بیشتر