آیا پاداش واقعا راندمان را افزایش می‌دهد؟

دن آریلی در آزمایشی که در اینتل انجام داده است نتایج جالبی را دریافت کرده است.…