از اقتصاد رفتاری که حرف می‎زنم، از چه حرف می‎زنم!

از اقتصاد رفتاری که حرف می‎زنم، از چه حرف می‎زنم!

زمان هایی که با دیگران صحبت در مورد اقتصاد رفتاری و مثال های واقعی آن در زندگی روزمره دارم، لحظه هایی مشترک رو تجربه می کنم. برق داخل چشمان افراد که می خواهند با اقتصاد رفتاری از همین الان مشکلات زندگی شان را برطرف کنند. بعد از اینکه مشکلات زندگی شان را برطرف کردند از فردا صبح هم پولدار شوند. و از چند روز بعد هم دکمه ی اتومات اقتصاد رفتاری خودشان را بزنند و بقیه زندگی را به راحتی بگذرانند.
اگر کتاب “از دو که حرف می زنم از چه حرف می زنم” را خوانده باشید، موراکامی در اواسط کتاب داستانی را نقل می کند. او از یک دونده ی برنده ی المپیک، می پرسد:” تا به حال پیش آمده دونده ای در سطح شما روزی نخواهد بدود و به جایش دوست داشته باشد در خانه بخوابد؟” و دونده هم پاسخ می دهد: دفعات بازدید: بیشتر