تمرین و لیست مخصوص (بخش سیزدهم خود مهاری)

خود مهاری بدون تمرین، تقریبا ارزش خاصی ندارد. تمرین‎هایی را در نظر بگیرید و آن…


هوش! هر آنچه که هوش و استعداد نیست - بخش اول - تفاوت هوش با خِبرِه بودن

این مطلب مرتبط با هوش و استعداد را خیلی جدی بگیرید. نه تنها برای خودتان، بلکه…


خود مهاری - بخش پنجم - آیا مغز انسان ثابت است یا پیشرفت می‎کند؟ - پایان فصل 1

مطالب خود مهاری: بخش اول - بخش دوم - بخش سوم - بخش چهارم در بخش‎های قبل اشاره…


خود مهاری - بخش سوم - (یک مغز و دو ذهن)

شما می‎توانید مطلب اول و مطلب دوم را ابتدا بخوانید، سپس این مطلب را شروع کنید.…