یک کار خوب، یک کار بد

مک دونالد در یک بررسی متوجه شده است زمانی که منوی سلامت در منو قرار می‌دهد،…