خودمهاری – بخش اول

خودمهاری – بخش اول

آگاه نبودن در مورد نیروی اراده باعث از بین رفتن موفقیت افراد و به وجود اومدن استرس غیر‎ضروری می شود.
تصمیم های مردم برای اراده‎ی بیشترنه تنها اغلب موثر نیستند بلکه آنها را در تخریب خودشان و عزت نفسشان هدایت می کند. فرض کنید یک روز تصمیم می گیرید که رژیم غذایی را شروع کنید، ۳ هفته پای تصمیم خود می ایستید اما در هفته چهارم ۲بار فست فود می خورید. همه خوشحال هستند که شما مسیر رژیم رو در پیش گرفته اید اما ناخودآگاه و خودآگاه شما می داند که ۲بار قول خود را شکسته اید.
تحقیقات نشان می دهد مردمی که گمان می کنند نیروی اراده ی بیشتری دارند در واقع هنگام وسوسه، بیشتر “خود مهاری” خود را از دست می دهند. دفعات بازدید: بیشتر