تمرین و لیست مخصوص (بخش سیزدهم خود مهاری)

خود مهاری بدون تمرین، تقریبا ارزش خاصی ندارد. تمرین‎هایی را در نظر بگیرید و آن…


مدل ماهیچه‎ای خود مهاری (بخش یازدهم)

امروزه تقاضای ما برای خود مهاری در اراده یکی از موارد مهم به شمار می‎آید. اگر…


مراقبه چطور به خود مهاری کمک می کند؟ - تکنیک‎های مراقبه

(این مطلب برای تمرینِ سوم (مراقبه) از مطلبِ پنجمِ خود مهاری نوشته شده است) بعد…


خود مهاری - بخش پنجم - آیا مغز انسان ثابت است یا پیشرفت می‎کند؟ - پایان فصل 1

مطالب خود مهاری: بخش اول - بخش دوم - بخش سوم - بخش چهارم در بخش‎های قبل اشاره…