تمرین و لیست مخصوص (بخش سیزدهم خود مهاری)

خود مهاری بدون تمرین، تقریبا ارزش خاصی ندارد. تمرین‎هایی را در نظر بگیرید و آن…


خود مهاری - بخش پنجم - آیا مغز انسان ثابت است یا پیشرفت می‎کند؟ - پایان فصل 1

مطالب خود مهاری: بخش اول - بخش دوم - بخش سوم - بخش چهارم در بخش‎های قبل اشاره…


خودمهاری - بخش اول

آگاه نبودن در مورد نیروی اراده باعث از بین رفتن موفقیت افراد و به وجود اومدن…