تصمیم های اخلاقی اتومبیل های خودران

بسیار از تصمیم های انسان کم کم به ماشین ها در حال واگذاری است. به عنوان مثال…


هزینه فرصت تصمیم نگرفتن

دن آریلی دفعات زیادی در مورد اینکه به تعویق انداختن یک تصمیم چقدر باعث از دست…


دردسرهای گزینه های اضافی - روزنامه خراسان

گزینه های اضافی را حذف کنید

قبل از شروع مطلب، خوب هست که یادآوری کنم، مطالبی که برای روزنامه خراسان نوشته…