دردسرهای گزینه های اضافی - روزنامه خراسان

گزینه های اضافی را حذف کنید

قبل از شروع مطلب، خوب هست که یادآوری کنم، مطالبی که برای روزنامه خراسان نوشته…


گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم - آزمایش مارشمالو

هفته‎ی قبل یک تپسی گرفته بودم. طبق معمول بعد از 2 دقیقه راننده پرسید:" سفرتون…