هزینه فرصت تصمیم نگرفتن

دن آریلی دفعات زیادی در مورد اینکه به تعویق انداختن یک تصمیم چقدر باعث از دست…


دردسرهای گزینه های اضافی - روزنامه خراسان

گزینه های اضافی را حذف کنید

قبل از شروع مطلب، خوب هست که یادآوری کنم، مطالبی که برای روزنامه خراسان نوشته…