موانع کارآفرینی

در مطلب این هفته تجارت فردا به ترس های یک کارآفرین پرداختم. شروع مطلب با تعریف…


غم فقدان - واکاوی خسارت‎های رفتاری فیلترینگ تلگرام

به نظر شما فیلترینگ تلگرام فقط از نظر مالی برای افراد آزار دهنده است؟ چرا برخی…