وجه مشترک فقر، پولدار با مشغله زیاد، چاق، آدم تنها

در پرونده این هفته تجارت فردا به تئوری کمبود از سندهیل مولایهایتان و کتاب کمبود…


اسپانسر شوید، محتوا بگیرید و کیس استادی کلاس شوید

در گروه گرافیک دانشگاه فردوس درس تبلیغات تدریس می‌کنم. در ترم های گذشته ایده…


تاثیر بو بر رفتار افراد

از اثر پرایمینگ گفته‌ایم. یکی از انواع پرامینگ، تاثیر بو بر ناخودآگاه افراد و…