یک درس از قوانین قدرت و قانون نسبیت

به تصویر زیر که احتمالا در بیلبوردها دیده‎اید دقت کنید: رابرت گرین یکی از درس…