اندازه ظرف تعیین می‌کند چقدر گرسنه ام

دو آزمایش برایتان تعریف میکنم آزمایش ۱: ظرف شیر کاکائویی در دو حالت روی میز…


نوشابه هزارتومانی چطور دو هزارتومان ارزش پیدا می‌کند

مغز انسان ترجیح می‌دهد در شرایط مطلق قضاوت و تصمیم‌گیری نکند. به همین دلیل به…


برگر ۸۵ پوندی

چند سال قبل، برگر کینگ یک برگر ۸۵ پوندی به لیست برگرهایش اضافه می‌کند. این برگر…