درس تبلیغات و ارتباطات موثر را از ترم دوم سال 1396 در دانشگاه فردوس تدریس کرده‎ام. در این ترم‎ها همواره سعی کرده‎ام دانشجوها با مباحث مهم و عملیاتی بیشتر آشنا شوند. در مباحثی که طول ترم بررسی می‎کنم، همواره چرایی تبلیغات و چگونگی اثربخش‎تر بودن تبلیغات را مورد هدف قرار داده‎ام. همواره مباحث استراتژی، بازاریابی، تبلیغات، دیجیتال مارکتینگ و اقتصاد رفتاری را در حد نیازشان مطرح کرده‎ام تا دانشجویان بتوانند مدل ذهنی صحیحی نسبت به تبلیغات داشته باشند.