لزوم داشتن یک راهنما یا منتور

امروز میخوام به یکی از اشتباهات‎م در 7 سال گذشته اشاره کنم. یعنی بهره نبردن از…