اندازه ظرف تعیین می‌کند چقدر گرسنه ام

دو آزمایش برایتان تعریف میکنم آزمایش ۱: ظرف شیر کاکائویی در دو حالت روی میز…


همون همیشگی

مغز از راه‌حل‌های میانبر استفاده می‌کند، به دلیل آنکه محاسبه تمام اطلاعات و…


نوشابه هزارتومانی چطور دو هزارتومان ارزش پیدا می‌کند

مغز انسان ترجیح می‌دهد در شرایط مطلق قضاوت و تصمیم‌گیری نکند. به همین دلیل به…


برگر ۸۵ پوندی

چند سال قبل، برگر کینگ یک برگر ۸۵ پوندی به لیست برگرهایش اضافه می‌کند. این برگر…