قضاوت نسبی - مقایسه با نقطه مرجع

مثال معروفی در #اقتصادرفتاری وجود دارد که می‌گوید، اگر به شما گفته شود خودکاری…


بلیط ۱۰ دلاری

حسابداری ذهنی - بلیط ۱۰ دلاری فرض کنید در مسیر سینما هستید. دو سناریو زیر را در…