در این قسمت به زودی خلاصه‎ای از تلاش‎هایم و اهدافم در اقتصاد رفتاری را خواهم نوشت.