به تصویر زیر که احتمالا در بیلبوردها دیده‎اید دقت کنید:

رابرت گرین یکی از درس های قدرت خود را اینطور بیان می کند

به هر طریقی خود را با قدرتمندترین فرد متصل کن، حتی اگر نیاز باشد مردم ببینند که تو با او در حال دعوا هستی

نسبیت می گوید که مردم نمی توانند به طریق مطلق اطلاعات را تحلیل کنند. اما هر مقایسه ای به آن ها بدهی، آن ها همان را مقایسه می کنند.

همچنین قوانینی داریم که می گوید، آنچه میبینی، همه آن چیزی است که وجود دارد

فارغ از هر واقعیت و عدد و رقمی، این تبلیغ برای افرادی که متوجه تبلیغ شوند یک پیام دارد

تپسی و اسنپ در یک جایگاه قرار دارند

از نظر علوم رفتاری، احتمالا اسنپ نیاز باشد واکنشی داشته باشد که در آن تپسی وجود ندارد.

واکنشی که خودش را با اعداد خودش مقایسه کند. مثلا بیلبوردهایی که شفاف مانند علی بابا می گوید ما اول هستیم

پی نوشت: من اطلاع دقیقی از سهم بازار تپسی و اسنپ ندارم. اما به عنوان یک فرد عمومی، اسنپ در ذهنم بزرگترین کسب و کار تاکسی آنلاین نقش بسته است