دن آریلی آزمایشی را در هند بین ۳ گروه از افراد انجام داد. این ۳ گروه در قبال انجام کاری پاداش ۴ و ۴۰ و ۴۰۰ روپیه دریافت می‌کردند.

نتایج آزمایش اولا نشان داد افرادی که پاداش متوسط گرفتند، نسبت به افرادی که پاداش کم دریافت کردند عملکرد بهتری نداشتند.

اما نکته بسیار جالب آزمایش آنجا بود که شرکت کنندگان ۴۰۰ روپیه ای بدترین عملکرد را داشتند. آن‌ها از همه نظر نسبت به بقیه شرکت کنندگان بدتر عمل کرده بودند.

پژوهشگران در گزارش نتایج به خزانه فدرال بوستون نوشتند: در هشت مورد از نه کاری که در این سه آزمایش بررسی کردیم، پاداش بالاتر به عملکرد بدتر منجر شد.

پی نوشت: چنان‌که در بحث قبلی پاداش صحبت شد، دغدغه‌های دوستان بسیار قابل تأمل و مهم بود. در این مطلب به خاطر داشته باشید که انگیزه و عملکرد مباحث جداگانه ای هستند. شاید پاداش بالاتر موجب انگیزه اولیه بیشتر شود، اما در بحث عملکرد آزمایش‌های دن آریلی نکته‌ای متفاوت را نشان می‌دهد.