در مطلب این هفته تجارت فردا به ترس های یک کارآفرین پرداختم.

شروع مطلب با تعریف سخنرانی مجید حسینی نژاد در همایش نوآفرین 98 بود. از مشکلات اداری و تغییر سیاست های دولت ها مقدمه را شروع کردم.

بدنه اصلی مطلب را به ترس های کارآفرین اختصاص دادم. ترس هایی از جمله از دست دادن جایگاه، فروپاشی خانواده، کمبود خلاقیت، مداخله دولت و مواردی از این دست.

در پایان مطلب 2 مورد از سوگیری های مهمی که کارآفرینان با آن روبه رو می شوند را یادآوری کردم.

اول: اعتماد به نفس بیش از حد
دوم: ریسک پذیری برگرفته از خطای ذهنی از دست دادن

کامل این مطلب را می توانید در تجارت فردا این هفته یعنی شماره 325 و صفحه 38 بخوانید.