دن گیلبرت در سخنرانی تد خود یک مثال خوب در مورد نابخردی افراد در موقع ثبت نام برای قرعه‌کشی ها می‌زند.

او می‌گوید اگر به افراد بگویید که ۱۰ نفر در قرعه کشی شرکت می‌کنند و شما می‌توانید یکی از آن‌ها باشید و شانس یک دهم داشته باشید، افراد به طور معمول مشکلی با این قرعه‌کشی ندارند و دوست دارند در آن شرکت کنند.

اما اگر به همین افراد بگوییم که در یک قرعه‌کشی فقط تو و یک نفر دیگر هستی که آن فرد ۹ بلیط خریداری کرده و تو فقط می‌توانی یک بلیط بخری و شانس تو نسبت به آن فرد یک دهم است، در این شرایط، افراد دیگر دوست ندارند در قرعه‌کشی شرکت کنند.

شانس برد در هر دو قرعه‌کشی برابر است، اما انتخاب افراد متفاوت است

Privacy Preference Center