تا حالا شده باک بنزین را فراموش کنید ببندید؟

تا به حال شده بعد از کپی گرفتن، اصل مدارک را جا بگذارید؟

این خطاها نوعی از خطاهای ذهنی قابل پیش‌بینی است که روان‌شناسان به آن خطای پس از تکمیل و یا postcompletion error می‌گویند.

در این خطای ذهنی، افراد هرگاه کار اصلی را انجام دهند، هرآنچه که مربوط به مراحل قبلی است را فراموش می‌کنند.

راه حل این کار را روانشناسان عملکرد اجباری نام گذاری می‌کنند. به عنوان مثال، در دستگاه خودپرداز برای اینکه پول به شما پرداخت شود، ابتدا باید کارت خود را بردارید. در غیر اینصورت اکثر مردم فراموش می‌کنند کارتشان را بردارند.

اگر در کسب و کار و خدمات شما، مراحلی وجود دارد که در حین کار به دلیل انجام کار اصلی فراموش می‌شود، یک عملکرد اجباری برای آن پیدا کنید