در ویکی پدیا تعریفی از شانس به این صورت آمده که با تعریف عمومی افراد هم یکی است:

“شانس همان اقبال یا بخت است؛ چه بد باشد یا خوب. آنچه به‌عنوان شانس رخ می دهد، خارج از کنترل فرد است و بدون توجه به اراده، قصد، یا نتیجهٔ مورد نظر است.”

در مطلب این هفته تجارت فردا به بحث شانس پرداختم. از صحبت های نیکولاس طالب و دنیل کانمن در مورد شانس گفتم و در نهایت هم تاثیر آگاهی انسان بر اختیار صحبت کرده ام.

دنیل کانمن در مورد موفقیت چنین می گوید:

موفقیت = استعداد + شانس
موفقیت بزرگ = کمی استعداد بیشتر + شانس خیلی زیاد

از طرف دیگر نیکلاس طالب در کتابش می گوید که علت بختی بودن برخی از پیش بینی ها به دلیل کمبود اطلاعات افراد است.

هربرت سیمون نیز می گوید مغز انسان عقلانیت محدود دارد. عقلانیت محدود به این معنا که نمی تواند تمام اطلاعات را به طور صحیح در کنار یکدیگر تحلیل کند.

با این مقدمه ها اندکی در مورد شانس و تصمیم های افراد در اثر شانس و ناتوانی در پیش بینی متغیرهای تصادفی صحبت کردم.

در پایان مطلب هم با جمله لویی پاستور که می گوید شانس از ذهن آماده پیروی می کند به سراغ مطالب تاثیر اختیار بر تصمیم گیری انسان رفته ام.

کامل این مطلب را می توانید در شماره 332 مجله تجارت فردا صفحه 64 بخوانید.