تا اینجا از خوبی‎های خود مهاری گفتیم. از راه‎های افزایش خود مهاری صحبت کردیم. گفتیم خود مهاری به ما کمک می‎کند که هدف‎های بلند مدت را دنبال کنیم.

اما آیا با خودتان فکر کرده‎اید که انرژی خود مهاری از کجا می‎آید؟
از آن‎جایی که خود مهاری تقاضای انرژی خیلی زیادی می‎کند، بعضی از دانشمندان معتقدند زمانی که انسان بیش از حد از انرژی خود برای خود مهاری استفاده کند، رفته رفته بدن انسان انرژی خود مهاری را از ذخیره انرژی سیستم دفاعی بدن خرج می‎کند و باعث بیماری می‎شود.

احتمالا برای دفعه اول هست که می‎شنوید:” اراده بیش از حد می‎تواند برای سلامتی مضر باشد”

احتمالا دارید با خودتان فکر می‎کنید تا امروز داشتیم از مزایای خود مهاری می‎گفتیم. اینکه خود مهاری باعث سلامتی بیشتر ما می‎شود. در برابر وسوسه سیگار و شکلات و … به ما کمک می‎کند. حالا داری به ما می‎گویی خود مهاری می‎تواند ما را مریض کند؟

همان‎طور که بعضی از استرس‎ها برای شادی و زندگی موثرتر مفید هستند، باید بدانیم که فقط بعضی از خود مهاری ها برای ما کاربرد دارند. همان‎طور که استرس شدید برای ما مضر است، سعی برای کنترل بیش از حد همه‎ی جنبه‎های فکری، احساسی، و رفتاری می‎تواند مضر باشد. این رفتار‎ها بیشتر از چیزی هست که بیولوژی ما آماده تحمل کردن‎ش باشد.

اگر می‎خواهید هم سلامتی و شادی را در کنار خود مهاری داشته باشید، باید حرکت به سوی کمال اراده داشتن را متوقف کنید.

شما حتی اگر جزء افرادی هستید که خود مهاری قوی دارید، باید بدانید که نمی‎توانید همه‎چیز را کنترل کنید.

شما باید جنگ اراده‎ای خردمندانه را انتخاب کنید.

یکی از راه‎هایی که می‎توانید پوشش خوبی برای خود مهاری روزانه باشد، و ضمن حفاظت از سلامتی باعث افزایش اراده شود، چند دقیقه استراحت کردن است. روزانه چند دقیقه دراز بکشید، و زیرپاهاتون چیزی قرار بدهید که زانوها بالا بیاید و نفس عمیق بکشید.

حمله استرس به جوامع
یکی از راه‎های از دست دادن اراده، استرس است.

بعضی از کارشناسان آمریکایی ادعا کرده‎اند، مردم آمریکا اراده جمعی‎شان را از دست داده‎اند. از دلایل آن افزایش سطح استرس و ترس در جامعه است.

محققان دانشگاه ییل بررسی کرده‎اند که بعد از حادثه 11 سپتامبر نوسان ضربان قلب بیماران کاهش یافته است و میزان نوشیدن و سیگار کشیدن افراد افزایش پیدا کرده است.

بعد از اتفاقات اقتصادی در سال 2008 گزارش شده‎است که افراد سیگاری در مقابله با استرس بیشتر سیگار می‎کشند.

مطالعه سال 2008 نشان می‎دهد که مردم به صورت میانگین، 2ساعت کمتر از سال 1960 می‎خوابند، که این باعث بیماری خود مهاری و ضعف تمرکز می‎شود.

امروز به پایان فصل دوم کتاب غریزه اراده رسیدیم. تا اینجا مفهوم اراده و خود مهاری را بررسی کرده‎ایم. راه‎های افزایش خود مهاری را توصیه کرده‎ایم. و امروز نیز از مضرات خود مهاری زیاد سخن گفتیم.

فصل سوم را با بحث جذاب چرا خود مهاری مثل یک ماهیچه است ادامه می‎دهیم و کم کم راه‎حل هایی برای محدودیت‎هایی خود مهاری ذکر خواهیم کرد.

منبع: کتاب غریزه اراده

Privacy Preference Center