یکی از مسائلی اقتصاد رفتاری آن را بررسی می‌کند عقلانیت افراد است و در مطالب گوناگون نشان می‌دهد که انسان‌ها تصمیم‌های عقلانی یا به نوعی اقتصادی نمی‌گیرند.

در اینجا یک آزمایش با این موضوع را بررسی می‌کنیم.

بازی‌های اولتیماتوم به این ترتیب است که به افراد ۱۰ دلار می‌دهند و به آنها می‌گویند که بخشی از پول را برای خودشان بردارند و هرچقدر میخواهند باید به نفر دیگر بدهند. در صورتی که نفر دوم این پیشنهاد را قبول کند، پول به همان میزان تقسیم می‌شود. اگر نفر دوم قبول نکند، به هیچکدام پولی نمی‌رسد.

نتایج آزمایشها نشان می‌دهد که افراد پیشنهادی های غیرمنصفانه را قبول نمی‌کنند (مثلاً ۸به۲). در صورتی که این پیشنهاد غیرمنصفانه، اقتصادی است. یعنی قبول کردن ۲ دلار خیلی منطقی‌تر از به دست آوردن صفر دلار است.

نکته دیگر آزمایش این است که بسیاری از افراد پیشنهادهای منصفانه می‌دهند. در حالی که اقتصادی است به نفع خودشان فکر کنند و پیشنهاد اقتصادی بدهند.

هر دو نتیجه می‌گوید انسان‌ها در هنگام وجود انصاف تصمیم‌های منطقی و اقتصادی نمی‌گیرند.

در آزمایشی همین بازی بر روی شامپانزه‌ها انجام شد و متوجه شدند که شامپانزه‌ها تصمیم‌های اقتصادی می‌گیرند. اولا غیرمنصفانه تقسیم می‌کنند، دوماً حاضر هستند پیشنهاد غیرمنصفانه را قبول کنند.