آموزش

افراد سازمانتان را اقتصاد رفتاری آموزش دهید

با آموزش کارکنان سازمان و یا کسب و کارتان با مباحث اقتصاد رفتاری، نگرش و تصمیم گیری آن‎ها را تغییر دهید.

توضیحات بیشتر

آنالیز کسب و کار

آنالیز اقتصاد رفتاری کسب و کارها

آیا تا به حال کسب و کارتان را از نظر اقتصاد رفتاری ارزیابی کرده‎اید؟

توضیحات بیشتر

مشاوره

مشاوره اقتصاد رفتاری به کسب و کارها

برای چالش‎ها، تصمیم‎ها و یا پیاده سازی پروژه‎هایی که نیاز به راه حل‎های خلاقانه دارد.

توضیحات بیشتر

پاسخ به سوالات

سوالات کسب و کار را با راه حل های اقتصاد رفتاری پاسخ دهید

سوال‎هایی که جواب‎شان را نمی‎دانید و یا مطمئن هستید تا کنون جوابی برایشان پیدا نشده است و ارتباطی با رفتار و تصمیم گیری انسان‎ها دارد.

توضیحات بیشتر