در بحث تبلیغات در ناخودآگاه مثال‌های متعددی هست. یکی از افرادی که در این زمینه بررسی انجام داده جیمز ویکری James Vicary است.

او در فریم‌های فیلم‌های سینمایی در سینما شعارهای `پاپ کورن بخورید` و `کوکاکولا بنوشید` قرار می‌داده است به طوری که این شعارها اصلا به صورت عادی دیده نمی‌شده است و فقط به نوعی بر روی ناخودآگاه افراد تاثیر می‌گذاشته است.

ویکری گزارش می‌دهد که فروش پاپ کورن ۱۸٪ و کوکاکولا ۵۷٪ در اثر این تبلیغات روی ناخودآگاه افراد افزایش پیدا کرده است.

در اقتصاد رفتاری این مسأله را زیر مجموعه پرایمینگ از طریق بینایی بررسی می‌کنیم. پرایمینگ در تمام حواس انسان (بینایی، شنوایی، لمسی، چشایی و بویایی) اتفاق می‌افتد.

در مطالب آینده بیشتر در مورد پرایمینگ صحبت خواهیم کرد