به دو سوال زیر توجه کنید:

ترجیح می‌دهید امروز ۱۰۰ هزارتومان دریافت کنید و یا فردا ۱۱۰ هزارتومان؟
ترجیح می‌دهید ۳۰ روز آینده ۱۰۰ هزارتومان دریافت کنید یا ۳۱روز آینده ۱۱۰ هزار تومان؟

پژوهش نشان می‌دهد که افراد اغلب در جواب سوال اول انتخاب میکنند که امروز ۱۰۰ هزارتومان را دریافت کنند و برای پول بیشتر در روز آینده صبر نمی‌کنند.

اما در ارتباط با سوال دوم، افراد پول روز ۳۱ که مبلغ بالاتر است را انتخاب می‌کنند.

نکته جالب توجه آن است که همین افراد زمانی که به روز ۳۰ برسند و از آن‌ها بپرسید که امروز می‌خواهید ۱۰۰هزارتومان را بگیرید یا فردا ۱۱۰ هزارتومان، باز هم پول کمتر همان روز را انتخاب می‌کنند.

این مسأله نشان می‌دهد که افراد نسبت به لحظه حال و کنونی‌شان ارزش‌گذاری بیشتری قائل می‌شوند و نسبت به آینده تصمیم‌های متفاوتی می‌گیرند.