پژوهشگران متوجه شدند که بسته‌بندی های سیگار که شعارهای توصیه ای برای نکشیدن سیگار دارند، تاثیری بر روی کاهش سیگار کشیدن افراد نمی‌گذارند.

مطالعات تصویربرداری مغزی وجود دارد که نشان می‌دهد عکس‌ها و شعارهای روی بسته بندی سیگار (عکس ریه آسیب دیده) باعث ولع کشیدن سیگار می‌شوند.

همچنین مباحثی وجود دارد که نشان می‌دهد این عکس‌ها و شعارها می‌تواند موجب استرس افراد شود، و افراد سیگاری یکی از محرک‌های کشیدن سیگارشان در زمان‌های استرس است. در نتیجه، عکس و شعار را می‌بینند، استرس می‌گیرند و سیگار جدیدی روشن می‌کنند.

به همین دلیل در سال‌های قبل در برخی از ایالت‌های آمریکا قانون چاپ تصاویر و شعارها برداشته شد