این یک تیتر زرد نیست. تیتری هم برای جذب افراد برای گفتن حرف دیگری نیست. این یک حرف علمی است.

در ابتدا این آزمایش را بخوانید.

دو گروه برای آزمایشی دعوت شدند. به یک گروه گفتند فهرستی شامل هفت رقم را به خاطر داشته باشند و بر این ارقام متمرکز باشند. گروه دیگر وظیفه ی خاصی بر عهده نداشتند.

سپس به هر دو گروه گفتند بین کیک شکلاتی و سالاد میوه یک گزینه را انتخاب کنند.

گروه اول که اعداد را به خاطر داشتند، بیشتر کیک را انتخاب کردند و گروه دوم سالاد میوه را انتخاب کردند.

زمانی که افراد بر روی یک مسأله ای متمرکز می‌شوند، درصد تصمیم‌های صحیح شان کم می‌شود. به عنوان مثال کسانی که مشکل مالی دارند، بیشتر به دنبال وام های درصد بالا هستند و تصمیم‌های مالی بدتری می‌گیرند.

کسانی که زمان کم دارند، بیشتر در تصمیم‌گیری برای زمان اشتباه می‌کنند. احتمالا زمانی که خیلی مشغول بودید، بیشتر در `نه` گفتن به جلسات غیرضروری بد عمل کرده‌اید. تمرکز بر روی زمان کم، توانایی تصمیم‌گیری صحیح برای زمان را از شما می‌گیرد.

پیشنهاد محققان این است که هر کمبودی دارید، در آن فضایی ایجاد کنید. یعنی اگر زمان کم دارید، یک ربع زودتر به سمت قرارها بروید، روزی یک زمانی را برای کاری نکردن قرار دهید. این مسأله باعث می‌شود که ذهن شما از حالت کمیابی نسبت به آن مسأله رهایی یابد و تصمیم‌هایی بهتر بگیرد