این یکی دیگر از مطالب مربوط به میان‌برهای ذهنی است.

دنیل کانمن در کتاب تفکر سریع و کند می‌گوید افرادی که اسمشان در ابتدای لیست می‌آید، نفع بیشتری از بقیه افراد لیست می‌برند.

بر این اساس، بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاندیدایی که نامش در اول فهرست باشد در رای گیری حدود ۳٫۵ امتیاز بیشتر می‌آورد.

احتمالا با خودتان می‌گویید که لیست‌ها معمولا از بهترین نفر به ترتیب مرتب می‌شوند. این خودش یک میانبر ذهنی است. یعنی به جای آنکه تک تک اسامی را بخوانیم و به ترتیب صلاحیت شان قضاوت کنیم، با خودمان فرض میکنیم که احتمالا این لیست از بهترین نفر به بعد مرتب شده است.

اگر برایتان سوال است که چرا مغز در چنین شرایطی به دنبال راه‌حل‌های میانبر می‌رود، باید بگویم که مغز زمانی که می‌خواهد منطقی و با استدلال به قضاوت گزینه‌ها دست بزند، نیاز به انرژی زیادی دارد. از آنجایی که تامین انرژی برای تمام لحظات بسیار دشوار است، مغز ترجیح می‌دهد در اغلب شرایط از راه‌حل‌های میان‌بر استفاده کند. همچنین مغز محدودیت‌های پردازش دارد. به همین دلیل نمی‌تواند بهترین گزینه‌ها را انتخاب کند. پس راه حل هوشمندانه‌ای است که با استفاده از میانبرها مشکلات محدود کننده‌اش و منابع انرژی‌اش را صحیح تر برنامه ریزی کند.

اما همان‌طور که می‌بینید گاهی اوقات این میان‌برها باعث سوگیری مغز می‌شوند.