دو آزمایش برایتان تعریف میکنم

آزمایش ۱: ظرف شیر کاکائویی در دو حالت روی میز قرار گرفته بود. حالت اول ملاقه کوچک، و حالت دوم مقاله بزرگی داشت. مردم از داخل ظرف برای خودشان شیرکاکائو می‌ریختند. افرادی که با ملاقه بزرگ شیرکاکائو ریخته بودند، میزان بیشتری در مجموع مصرف کرده بودند.

آزمایش ۲: افرادی درون رستوران مشغول خوردن سوپ شدند. در حین آزمایش، به ظرف سوپ از زیر میز به صورت مخفیانه، سوپ جدید اضافه می‌شد. جالب آنکه مردم سیر نمی‌شدند و به خوردن ادامه می‌دادند، تا اینکه آزمایش به پایان می‌رسید.

در هر ۲ آزمایش، مردم به اینکه چقدر می‌خواهند بخورند توجه نکردند. مردم با توجه به اندازه ظرف تصمیمهای مرتبط با خوردن را گرفتند. چرا؟

این یک میانبر ذهنی است. به جای آنکه فکر کنیم چقدر نیاز داریم بخوریم (که سوال سختی است) مغز راه حل راحت‌تر را انتخاب میکند و به ما می‌گوید:` به اندازه حجم ظرف بخور`. به همین دلیل خیلی از افراد محتویات ظرفشان که تمام می‌شود، می‌گویند: ممنون، سیر شدیم.

این مثال، از جمله میان‌برهای گمراه کننده است که باید به آن توجه کنیم