اقتصاد رفتاری

شما را نسبت به خطاهای ذهنی و خطاهای تصمیم گیری آگاه می کند.

آموزش

با آموزش کارکنان سازمان و یا کسب و کارتان با مباحث اقتصاد رفتاری، نگرش و تصمیم گیری آن‎ها را تغییر دهید.

بیشتر بخوانید

آنالیز کسب و کار

آیا تا به حال کسب و کارتان را از نظر اقتصاد رفتاری ارزیابی کرده‎اید؟

بیشتر بخوانید

مشاوره

برای چالش‎ها، تصمیم‎ها و یا پیاده سازی پروژه‎هایی که نیاز به راه حل‎های خلاقانه دارد.

بیشتر بخوانید

حل سوالات بدون پاسخ

سوال‎هایی که جواب‎شان را نمی‎دانید و یا مطمئن هستید تا کنون جوابی برایشان پیدا نشده است و ارتباطی با رفتار و تصمیم گیری انسان‎ها دارد.

بیشتر بخوانید

مدرسه اقتصاد رفتاری

به مدرسه اقتصاد رفتاری وارد شوید